2009/Apr/25

ร้อง อยากจะร้องไห้ ร้องจนไม่เหลือน้ำตา
ร้องให้มันรู้ว่าความจริงใจไม่มีค่าให้เธอจำ

Comment

Comment:

Tweet


โอ๋ อย่าร้องนะ
#1 by Pat's Song At 2009-04-26 00:03,